Hoor de wind waait door de bomen


Hoor de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint nog komen,
Ni hij ‘t weer zo lelijk vindt.
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt.
Hear the wind blow through the trees.
Even indoors blows the wind.
Will the good Saint still decide to come,
Now he finds the weather so nasty.
Now he finds the weather so nasty.
Ja, hij rijdt in donk’re nachten
Op zijn paardje, oh zo snel.
Yes he rides through dark nights
On his little horse, oh so swift.
Als hij wist hoe zeer wij wachten,
Ja gewis, dan kwam hij wel.
Ja gewis, dan kwam hij wel!
If he knew how anxiously we await him
Yes for sure, then he would come.
Yes for sure, then he would come!